Exodus: Purpose to Power (Week 2)

Chris Warszawski teaches from Exodus 7:14-9:7. Today’s message title: The Showdown.